Obraz odświeża się automatycznie co 30 sek, w godz. 8:30 - 19:00