Inowrocław
31 000 m2 powierzchni GLA
100 lokali handlowych
1000 miejsc parkingowych

Otwarcie
8 maja 2013

Komercjalizacja

   

 

Monika Swynar

E: msw@acteeum.com
T: +48  22 630-64-41
M: +48 665 234 063