Inowrocław
31 000 m2 powierzchni GLA
100 lokali handlowych
1000 miejsc parkingowych

Otwarcie
8 maja 2013

Obraz odświeża się automatycznie co 30 sek, w godz. 8:30 - 19:00