Galeria Tomaszów

17 000 m2 powierzchni GLA

75 lokali handlowych
450 miejsc parkingowych


Otwarcie
27/10/2016

Plany