Krosno

21 800 m2 powierzchni GLA

75 lokali handlowych
800 miejsc parkingowych


Otwarcie
4 kw. 2017

Komercjalizacja

 

Mariusz Kowalczyk

E: mko@acteeum.com
T: +48 22 630-64-40
M: +48 696 980 543