Krosno

21 800 m2 powierzchni GLA

75 lokali handlowych
800 miejsc parkingowych


Otwarcie
4 kw. 2017

Lokalizacja