Bielsko Biała

33 000 m2 powierzchni GLA
73 lokale handlowe

Otwarcie
21 listopada 2012

Rozbudowa

Przed rozbudową

  • 30 287 m2 GLA
  • 63  punktów handlowych i usługowych
  • Otwarcie 2001

Po rozbudowie

  • 33 000 m2 GLA
  • 73  punkty handlowe i usługowe, w tym 12 nowych najemców
  • Zakończenie rozbudowy 4 kw.,2012

 

Kontakt  

Leszek Bednarczyk 
Project Manager

T: +48 660 030 960
E:  lbe@acteeum.com