Za nami Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych Eurobuild, podsumowującej mijający rok i analizującej perspektywy na przyszłość. Podczas konferencji mieliśmy zaszczyt dzielić się doświadczeniami, wiedzą oraz przemyśleniami na temat aktualnej sytuacji i perspektyw rynku.

Dziękujemy organizatorom oraz znamienitym gościom za wspólny udział i inspirujące dyskusje.

Zespół Acteeum!