Mijający rok upłynął Acteeum pod znakiem konsekwentnej realizacji strategii, polegającej na rozwoju projektów detalicznych w ośrodkach miejskich średniej wielkości na terenie całej Polski. Doświadczenie ostatnich lat pokazuje że jest to bardzo dobry kierunek rozwoju i będzie kontynuowany w nadchodzącym roku 2019. Odpowiada on na potrzeby wszystkich uczestników rynku detalicznego – inwestorów, najemców, lokalnych społeczności oraz indywidualnych klientów centrów handlowych.

 

Potencjał rynku w pieczołowicie określonych ośrodkach średniej wielkości

Na przestrzeni mijającego roku, podobnie jak w ciągu ostatnich kilku lat, realizowane przez Acteeum projekty pokazują, że ukierunkowanie na rozwój obiektów handlowych w pieczołowicie wyselekcjonowanych ośrodkach miejskich średniej wielkości to dobra strategii rozwoju. Potwierdzone sukcesami projekty jak Galeria Solna, Galeria Tomaszów, Galeria Wołomin, Vivo! Krosno czy Vivo! Stalowa Wola pokazują, że rynek detaliczny oczekuje dalszego rozwoju tego typu przedsięwzięć.

Konsekwentnie obserwujemy w ostatnich latach nasycenie obiektami handlowymi największych aglomeracji miejskich. Jednocześnie widzimy wyraźnie – i nasze ostatnie projekty potwierdzają tą tezę – duże zapotrzebowanie rynku na rozwój nowoczesnych obiektów handlowo-usługowo-rozrywkowych w średniej wielkości ośrodkach miejskich, z dotąd niezaspokojonymi potrzebami w tym zakresie. Wyselekcjonowanie jednak optymalnej lokalizacji, zapewniającej sukces przyszłego centrum handlowego, wymaga dużego doświadczenia i świetnego rozpoznania lokalnego rynku – w tym konkurencji, możliwości oraz preferencji lokalnej społeczności a także potrzeb zakupowych oraz lifesylowych finalnych klientów

 

Kluczowe czynniki sukcesu projektu detalicznego

Doświadczenie, które zdobyliśmy przy realizacji w ostatnich kilkunastu latach szeregu obiektów handlowych, pozwala na wskazanie kluczowych elementów koniecznych do zapewnienia sukcesu projektu retail. Najważniejsze jest wskazanie właściwego ośrodka miejskiego, charakteryzującego się dużym niezaspokojonym popytem na nowoczesny obiekt handlowy, umożliwiający klientom dokonanie kompleksowych zakupów oraz przyjemnego spędzenia czasu w funkcjonalnym, w atrakcyjnie zaprojektowanym obiekcie. Niezbędne jest także zabezpieczenie świetnie skomunikowanej lokalizacji w danym mieście, uwzględniającej aktualną i przyszłą specyfikę komunikacyjną i urbanistyczną. Ważne jest też posiadanie wzorowych relacji z lokalną społecznością i władzami.

 

Galerie handlowe ośrodkami lifestylowymi

Mamy przekonanie, że z roku na rok zmienia się rola jaką galerie handlowe pełnią w życiu lokalnych społeczności, zwłaszcza w średniej wielkości ośrodkach miejskich. Dotychczasowa rola typowego centrum handlowego, zapewniającego możliwość dokonania kompleksowych zakupów ulega zadecydowanemu poszerzeniu.

Jak nigdy dotąd, mieszkańcy średniej wielkości miast i ich regionów oczekują, iż galeria handlowa stanie się miejscem kompleksowo wychodzącym naprzeciw ich oczekiwaniom i aspiracjom lifestylowym. Dzisiejsze galerie handlowe to miejsca, z którymi mieszkańcy chcą się identyfikować. Oczekują od obiektów handlowych zapewnienia różnorodnych form spędzenia wolnego czasu w otoczeniu nowoczesnej, funkcjonalnej architektury nawiązującej do lokalnej specyfiki, zapewniających estetyczną i tożsamościową satysfakcję. Coraz ważniejsza staje się także kulturotwórcza rola obiektów handlowych.

Zapewnienie rozrywki, aktywności sportowej i fitness, atrakcyjnej oferty kawiarniano-restauracyjnej oraz otoczenie się dobrym designem staje się – obok aspektów zakupowych – warunkiem koniecznym sukcesu.

 

Acteeum doświadczonym i niezawodnym partnerem

Praktyka zrealizowanych ostatnio przez nas projektów takich jak Galeria Tomaszów, Vivo! Krosno, Vivo! Stalowa Wola czy wielu innych potwierdza, że udział Acteeum w planowaniu, rozwoju oraz komercjalizacji galerii handlowych i retail-parków gwarantuje ich sukces zarówno z perspektywy inwestorów, najemców, lokalnych społeczności jak i klientów obiektów handlowych. Nasze doświadczenie zapewnia zabezpieczenie najlepszych lokalizacji, zgodne z harmonogramem i budżetem zrealizowanie procesu deweloperskiego oraz stuprocentową komercjalizację obiektów.

Potwierdza to też popularność jaką cieszą się aktualnie realizowane przez nas projekty – w Chełmie i Andrychowie. Zaawansowane procesy deweloperskie oraz finalizowana już na rok przed otwarciem komercjalizacja są dowodami na to, że Acteeum zapewnia sukces realizacji projektów obiektów handlowych.